گروه: چندرسانه ای  |فیلم و صوت
رهبر معظم انقلاب: هم دستگاه‌های اطّلاعاتی، هم دستگاه‌های نظارتی مربوط به قوّه‌ی قضائیّه، هم دستگاه‌های نظارتی مربوط به مجلس، هم آحاد مردم مؤمن بایستی احساس کنند که وظیفه دارند و نقش ایفا کنند.
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۵ مرداد | ساعت:16:34