جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

معاون آینده اقتصادی استانداری گلستان را بشناسید

استاندار گلستان در نظر دارد یک خانم را به سمت معاونت اقتصادی بگمارد ، اما این خانم کیست ؟
حق شناس اشتباه مناف را تکرار نکند؛

تکیه استانداری گلستان بر عصای پوسیده فتنه گران / چراغ سبز مشاور حق شناس به تیم اصلاح طلب تندرو

به نظر می رسد؛ استانداری گلستان بر عصای پوسیده فتنه گران تکیه زده و با چراغ سبز مشاور حق شناس به تیم استاندار اسبق و اصلاح طلب تندرو در استان حق شناس را با چالش مواجه کند.
قبلی بعدی