جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

نامه دانشجویان جنبش عدالت خواهی دانشگاه یاسوج به رئیس شورای نگهبان در خصوص استانی شدن انتخابات+ سند

دانشجویان جنبش عدالتخواهی دانشگاه یاسوج با نوشتن نامه ای به رئیس شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات مجلس مخالفت خود را اعلام کردند.
قبلی بعدی