جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان:

95 درصد تیم اسکیت کشور اصفهانی بودند

رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان با اشاره به جایگاه اولی اسکیت اصفهان در کشور گفت: در اعزامی‌های تیم ملی اسکیت حدود 95 درصد از ورزش‌کاران از اصفهان بودند.
قبلی بعدی