جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران خبر داد؛

31 خردادماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه واحدهای صنفی

نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران مهلت تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی واحد‌های صنفی را تا پایان خرداد‌ماه اعلام کرد و گفت: مودیان مالیاتی در بخش صنوف در صورت عدم تلسیم اظهارنامه در فرصت باقیمانده علاوه بر عدم بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، مشمول جریمه خواهند شد.
معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد:

جزئیات میزان مالیات خریداران سکه مشخص شد/ خریداران اظهارنامه مالیاتی بدهند

معاون سازمان امور مالیاتی گفت‌: خریداران سکه تا حداکثر 200 عدد در سال 1397، مشمول مالیات مقطوع شده اند.
قبلی بعدی