جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

لزوم برخورد با ناشران اکاذیب در فضای مجازی

نشر اکاذیب، اهانت و افترا بستن در فضای مجازی به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، از جمله جرائمی هستند که باید مورد توجه جدی مردم، مسؤولین و به ویژه کاربران فضای مجازی در منطقه ابهررود قرار گیرد.
قبلی بعدی