جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
پایان وقت کشی در برجام؛

آخرین لحظات فرصت به بدعهدهای سابقه دار/ سناریو "ایران" در گام سوم کاهش تعهدات چیست؟!

مهم‌ترین گزینه‌هایی که باید به‌عنوان زیر ساخت اصلی گام سوم کاهش تعهدات در نظر گرفته شوند، نخست برداشتن محدودیت‌ها در حوزه تحقیق و توسعه، غنی‌ سازی و ماشین‌های سانتریفیوژ است و دوم افزایش درصد غنی‌ سازی.
قبلی بعدی