جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

ترفند‌های برخی "بنگاه‌های املاک" برای تلکه کردن مشتری!

یک ماه باقی‌مانده به سررسید قرارداد اجاره، بنگاهی‌ها با صاحب‌خانه‌ها تماس می‌گیرند که مستأجر قبلی را جواب کند. شرط وسوسه کننده این بازی هم یافتن مستأجری است که مبلغ بالاتری بپردازد.
قبلی بعدی