جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
امام جمعه اردبیل:

اربعین حسینی، فوران معنویت در جهان است/ دستگیری سرشبکه آمدنیوز، یک شاهکار بزرگ اطلاعاتی است/ خیانت بزرگ آمریکا در حق مردم کشور آذربایجان بخشودنی نیست

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه اربعین حسینی، فوران معنویت در جهان است،گفت: شعارهای جهانی امام حسین(ع) باعث شده استقبال از راهپیمایی اربعین حسینی جهانی شود.
قبلی بعدی