جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در دومین میزگرد تخصصی بررسی گفتمان عفاف و حجاب مطرح شد:

ترس آموزش و پرورش از برگزاری نشست های هم اندیشی عفاف و حجاب!/ دشمن به دنبال برهنگی اجباری است

عفاف و حجاب برای مصونیت زن از آزار و اذیت مردان مورد توجه اسلام است و عدم در احتیار بودن مبانی این مهم به صورت نظام مند، راهبردی و عملیاتی سبب شده تا دشمن با القاء کلیدواژه "حجاب اجباری" به جای "برهنگی اجباری"، جامعه ما را به انحطاط بکشاند و در این راه شناخت گلوله های دشمن برای مهندسی معکوس و پاتک زدن به آنان یک ضرورت است.
در نخستین میزگرد تخصصی در بررسی گفتمان عفاف و حجاب مطرح شد:

آیا جامعه‌ای عریان به تعالی و پیشرفت می‌رسد؟/ برای اشاعه حجاب، هم نقش حکومت مهم است و هم مطالبه گری مردم از دستگاه ها

در جامعه ای عریان یا نیمه عریان؛ پویایی، نشاط و سرزندگی از بین می رود و آن جامعه به تعالی نمی رسد و دشمن با درک این مسئله و رفتن به سمت عادی سازی رفتارهای غلط و حقیر نشاندن ارزش ها از جمله عفاف و حجاب، نقشه های شوم در سر دارد، آنچه که در این مقوله مهم است نقش حکومت و ویژه تر مطالبه گری مردم از دستگاه ها برای بازگشت به مسیر حقیقی و رعایت اصول اسلامی است.
امام جمعه موقت بیرجند:

نیروی انتظامی در بحث ناهنجاری‌‌های اجتماعی به خوبی ورود پیدا کرده‌ است

امام جمعه موقت بیرجند گفت: در بحث امنیت مرز مجموعه نیروهای مسلح به خوبی نقش ایفا می‌کنند و در بحث ناهنجاری‌های اجتماعی مخصوصا عفاف و حجاب به خوبی ورود پیدا کرده‌اند.
قبلی بعدی