جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
صبح امروز؛

کودک مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای کودک سه ساله مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی دو بیمار نیازمند به عضو شد.
قبلی بعدی