جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس آموزش و پرورش رامسر:

افزایش دانش‌آموزان بدسرپرست نگران‌کننده است

رئیس آموزش و پرورش رامسر گفت: افزایش دانش آموزان بی سرپرست و بدسرپرست و آمارهای ناامنی در خانه ها موجب نگرانی است و معتقدیم باید در کنار مدارس خانه ها نیز فضای آموزشی باشد.
قبلی بعدی