جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
گزارش دانا از ادامه انتصابات فامیلی در زیرمجموعه وزارت کار؛

واریز ماهانه 200 میلیون تومان از صندوق بیمه تامین اجتماعی کشاورزان به حساب بستگان آقای مدیر!/ از استخدام بازنشستگان تا حقوق 60 میلیون ریالی برای یک سرباز+سند

در بررسی های صورت گرفته از وضعیت مشاوران صندوق بیمه تامین اجتماعی کشاورزان و برخی از شرکت های زیرمجموعه و همچنین بررسی برخی از انتصابات صورت گرفته در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، تخلفات گسترده ای در این انتصابات مشخص شده است.

گزارش دیوان محاسبات آمریکا درباره نواقص اف 35

بر اساس گزارش دیوان محاسبات دولت آمریکا (GAO)؛ قطعات هواپیمای اف 35 استاندارد نیست و تعمیر قطعات بسیار طول می کشد و مدت پرواز آزمایشی این هواپیما غیرکاربردی است.
قبلی بعدی