جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
کارشناس رسانه:

روزی اثرگذاری نیروهای انقلابی در فضای مجازی یک آرزو بود/ دست برتر نیرو‌های انقلابی در حوزه رسانه‌های برخط

کارشناس علوم رسانه گفت: زمانی آرزو بود که نیروهای انقلابی در فضای مجازی اثرگذار باشند اما امروز در حوزه رسانه‌های مجازی، نیروی‌های انقلابی دست برتر دارند.
قبلی بعدی