جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در همایش بانوان با موضوع رسم و سومات؛ سنت یا بدعت مطرح شد:

چشم و هم چشمی آفت روضه های خانگی است

ظهر امروز جمعی از بانوان فرهیخته و مذهبی شهرستان بهار در نشستی به نقد و بررسی علل و آسیب بدعت های جدید پرداختند و در آخر راهکاری برای از بین بردن این بدعت ها ارائه کردند.
قبلی بعدی