جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

زمان واریز یارانه نقدی اردیبهشت ماه

نود و نهمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی مربوط به اردیبهشت ماه پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می‌شود.
قبلی بعدی