جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

پوستر/ قاچاقچیان سوخت؛ قاتلان بی رحم جاده های سیستان و بلوچستان

در بررسی وضعیت حوادث جاده‌ای استان مشخص شد از 17 هزار مرگ ناشی از حوادث جاده‌ای 1000 نفر مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.
قبلی بعدی