جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سخنان متفاوت همسر شهید طهرانی مقدم برای دختران گلستانی:

حاج حسن، حاج حسن نشد مگر با شاگردی در مکتب ولایت/ صدور «هسته مقاومت» به کشورهای منطقه، دستاورد نگاه الهی است

همسر شهید طهرانی مقدم درچهارمین همایش شهری لشکر فرشتگان گلستان گفت:حاج حسن، حاج حسن نشد مگر شاگرد ولایت بود، تقوا بدون ولایت خوارج می شود، تقوا زیر لقای ولایت نتیجه می دهد.
قبلی بعدی