جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
تشریح پرونده مقبره الشعرا در گفت‌وگو با مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز؛

اعتبار 15 میلیاردی نیازِ شهرداری برای اتمام اسکلت‌بندی/ فرهنگ و ارشاد به کمک شهرداری بشتابد

شریفی گفت: تنها اسکلت بندی و صفحه‌هایی که برای اتمام بر عهده سازمان عمران است 15 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد اما از اعتبار لازم برای نازک کاری خبر ندارم.
قبلی بعدی