جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان مازندران اعلام کرد؛

خدمت جدید به بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مازندران از بارگذاری سامانه تمدید بر روی سایت صندوق خبر داد و گفت: امکان دریافت شناسه و فیش حق بیمه و پرداخت از دستگاه خودپرداز برای بیمه شدگان فراهم شد
قبلی بعدی