جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

قتل زن جوان به خاطر صدای ضبط صوت

مرد افغانستانی که در جریان رابطه پنهانی با یک زن او را به‌خاطر صدای بلند ضبط صوت به قتل رسانده بود پس از محاکمه به قصاص محکوم شد و اولیای دم به شرط دریافت دیه از قصاص او گذشت کردند.
قبلی بعدی