جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
گزارش دانا از ادامه سیاست غلط روحانی در مواجهه با غرب؛

از درخت برجامی دولتی ها تنها چند برگ باقی مانده/ هانی زاده: دشمنی غرب، با ملت ایران است نه با یک جریان سیاسی خاص

بعد از خروج یک طرفه آمریکا از برجام دیگر طرف های‌ اروپایی وعده هایی را در جهت تضمین منافع ایران از این معاهده بین المللی دادند که متاسفانه هیچ کدام از این وعده ها تا کنون تحقق نیافته است، لذا انتظار می رود دولتمردان نگاه خود را به داخل کشور معطوف کنند تا به غرب.
قبلی بعدی