جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیریت جهاد کشاورزی عنبرآباد خبر داد؛

وجود 10 رقم خرما در عنبرآباد/ پیش بینی جمع آوری 30 هزار تنی در سال 98

مدیریت جهاد کشاورزی عنبرآباد گفت: در شهرستان عنبرآباد بیش از ۱۰ رقم خرما وجود دارد که شامل : مضافتی ، کلوته، خنیزی ،مرداسنگ ، ربی ، قربانی هلیله ای ، زاهدی ، پیارم است که متوسط عملکرد خرما هشت و نیم تن در هکتار است.
قبلی بعدی