جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

عیادت خبرنگاران 3 استان شمالی از پدر انجیر ایران+ تصاویر

جمعی از خبرنگاران سه استان مازندران، گلستان و سمنان از پدر انجیر ایران در شهرستان گلوگاه که مدتی است در بستر بیماری است عیادت کردند.
قبلی بعدی