جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
گزارشی از نوسازی و بهسازی مسکن روستایی؛

دولت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی را جدی بگیرد

با توجه به وجود بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل در کشور مقاوم سازی مسکن روستایی از اهمیت بالایی برخوردار است و در استان قم حدود 11هزار مسکن روستایی غیرمقاوم وجود دارد که باید برنامه دقیق و مستمری برای این موضوع اجرا شود.
قبلی بعدی