جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

لغو امتیاز 12 هزار شرکت صوری در مناطق آزاد

مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از لغو امتیاز 12 هزار شرکت صوری در این مناطق خبر داد.
قبلی بعدی