جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رییس کل بیمه مرکزی:

۹ میلیون موتورسیکلت بیمه ندارند

رییس کل بیمه مرکزی از تردد ۹ میلیون راکب موتورسیکلت فاقد بیمه نامه در کشور خبر داد.
قبلی بعدی