جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رئیس میراث فرهنگی بروجرد:

بروجرد به عنوان شهر ملی "ورشو" ثبت شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد گفت: بروجرد به عنوان شهر ملی ورشو ثبت شد.
رئیس میراث فرهنگی بروجرد:

بروجرد به عنوان شهر ملی ورشو ثبت می‌شود

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد گفت: به‌زودی بروجرد به‌عنوان شهر ملی ورشو ثبت می‌شود.
قبلی بعدی