جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
امام جمعه پاوه:

وحدت بین شیعه و سنی توطئه‌های دشمن را خنثی کرده است

امام جمعه پاوه گفت: وحدت بین شیعه و سنی توطئه‌های دشمنان را همواره خنثی کرده است.
قبلی بعدی