جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
گزارش تصویری/

تلاش برای کسب روزی حلال در کارگاهی قدیمی/تصاویر

این روزها عده ای از مردمان قدیم هستند که مشاغلی همچون نجاری و چوب بری را زنده نگه داشته اند
قبلی بعدی