جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

تا کجا روا می‌دانند؟

معضل و ترمز اصلی در مقابل «پیشرفت، عدالت، خدمتگزاری، و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی»، سبک زندگی و سیاست‌ورزی «اشرافی- اباحی» است، و نه مثلا چند و چون سیاست خارجی و یا کمی اختیارات رئیس‌جمهور. ‌اشرافیت، «انحراف» عملی از مسیر انقلاب اسلامی است.
قبلی بعدی