جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
کارشناس مسائل سیاسی:

خطوط اعتباری اروپایی‌ها هیچ تناسبی با سطح تعهدات ندارد/گام سوم زمینه تحقیق و توسعه هسته‌ای را فراهم می‌کند

کارشناس مسائل سیاسی گفت: گام سوم یکی از دستاوردهایی که می‌تواند داشته باشد محدودیت‌های تحقیق و توسعه را بر می دارد و زمینه و بستر را برای توسعه فناوری و دانش هسته ای کشور فراهم می کند.
قبلی بعدی