جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
دانا گزارش می‌دهد؛

گل به خودی‌های آقای دیپلمات / ظریف با استعفا می‌خواست سطح دیپلماتیک ایران را ارتقا دهد؟!

ظریف مطرح می کند که برای ارتقای سطح سیاست خارجی ایران در حوزه بین المللی خصوصا استعفای آخری که یک شبانه روز به طول انجامید، این کار را انجام داده است، اما به نظر می رسد که در حوزه خارجی با توجه به سئوال شبکه الفرات از وی چنین بینش و نگرشی درباره استعفای ظریف وجود ندارد.
قبلی بعدی