جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یادداشت؛

شیطان متوسط!

این تقسیم بندی نامعلوم آمریکا به شیطان متوسط و شیطان بزرگ از کدام مبنا سر درآورده است . شیطنت آمریکا برخواسته از تفکر اوست حال چه همان مرد به ظاهر مودب مسئول باشد یا ترامپ به ظاهر دیوانه.
یادداشت/مسعود پیرهادی

مسئولیت به داشتن صندلی نیست

هر کسی در هر منصب و لباسی مسئول است؛ شاید دایره و گستره مسئولیت ها به فراخور اوضاع و احوال و موقعیت شخص، قبض و بسط پیدا کند اما در وجود مسئولیت، نمی توان تردید کرد.
یادداشت/مسعود پیرهادی

مسئولیت به داشتن صندلی نیست

هر کسی در هر منصب و لباسی مسئول است؛ شاید دایره و گستره مسئولیت ها به فراخور اوضاع و احوال و موقعیت شخص، قبض و بسط پیدا کند اما در وجود مسئولیت، نمی توان تردید کرد.
یادداشت/مهدی فضائلی

امنیت، نعمت در معرض تهدید دشمن

جمهوری اسلامی ایران مفتخر است که در پرآشوب ترین منطقه جهان و در حالی که کشورهای هم مرز شرقی و غربی آن کانون التهابات و ناامنی بوده و هستند، مستحکم و با عزت، امنیت خود را در سطح امن ترین کشورهای جهان به شکل پایدار حفظ کرده است.
یادداشت/حسین شریعتمداری

این دست‌های نامرئی دیدنی است!

یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری درباره دست‌های نامرئی موثر بر قیمت نرخ ارز را از نظر می‌گذرانید.
قبلی بعدی