جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یادداشت؛

خلیج‌‌فارس و موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران

سه کشور رقیب شوروی سابق، انگلیس، آمریکا با قدرت گرفتن ایران مجبور به ترک خلیج همیشه فارس شدند ولی بعد ازسال ۱۹۷۱ حضور آمریکا در خلیج‌فارس خصمانه و انتقام جویانه بوده است.

سخنی با شورا به بهانه روز ملی شوراها/شما خانه امید مردم هستید، مردم را ناامید نکنید

اعضای شورا؛ شما خانه امید مردم هستید و اگر به عنوان عضوی از شورا، کارکرد خوبی داشته باشید، به طور قطع مردم هم پشتیبان شما خواهند بود.
قبلی بعدی