جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

گروه سرود ۱۳۹۷ نفره دانش آموزان تهرانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

گروهی از دانش‌آموزان تهرانی در اقدامی نمادین یک گروه سرود ۱۳۹۷ نفره تشکیل دادند.
قبلی بعدی