کد خبر: 1434555
پاریس این روزها چه شکلی است؟/فیلم
مردم فرانسه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور فرانسه دست به اعتراض زدند.