کد خبر: 1485899
ترامپ: هیشکی منو دوس نداره!
/ترامپ: دوست دارم ایرانی‌ها به من زنگ بزنند، ولی جان کری به آنها می‌گوید که زنگ نزنند. چیز زیادی نمی‌خواهیم؛ فقط می‌خواهیم ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد.

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/22/13980222000864636932880066608702_97223_PhotoT.jpg