کد خبر: 1486239
شورای‌عالی جوانان سن جوانی را 3 سال ارتقا داد/کارتون
معاون امور جوانان وزارت ورزش: با مصوبه شورای‌عالی جوانان و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، بازه سن جوانی از 15 تا 29 سال به 18 تا 35 سال تغییر کرد.

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/24/13980224000757636934494352321240_15212_PhotoT.jpg