printlogo


کد خبر: 1434555تاریخ: 1397/09/12 14:54
پاریس این روزها چه شکلی است؟/فیلم
پاریس این روزها چه شکلی است؟/فیلم
مردم فرانسه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور فرانسه دست به اعتراض زدند.


لینک مطلب: http://www.dana.ir/News/1434555.html