printlogo


کد خبر: 1483898تاریخ: 1398/02/18 12:46
افزایش تولید محصولات کشاورزی با توسعه کشت گلخانه ای در رودان
افزایش تولید محصولات کشاورزی با توسعه کشت گلخانه ای در رودان
شهرستان رودان منطقه ای بسیار مستعد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بویژه در کشت گلخانه ای می باشد و فلفل دلمه رنگی رودان بعنوان برند شهرستان در صادرات است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز؛ نرخ بالای رشد جمعیت و کاھش وسعت اراضی حاصلخیز به دلیل توسعه روزافزون شھرھا و مناطق صنعتی، ضرورت استفاده بھینه از امکانات موجود برای تولید بیشتر محصولات کشاورزی را بیش از پیش می کند.

بطور کلی افزایش تولید محصولات کشاورزی به دو طریق افزایش سطح زیرکشت و افزایش عملکرد محصول میسر می باشد.

 

 

گسترش صیفی جات گلخانه ای یکی از مصادیق تولید بیشتر در سطح کمتر می باشد کشت صیفی جات در گلخانه بصورت ردیفی و آبیاری به روش قطره ای صورت می گیرد که نسبت به کشت صیفی به روش سنتی بازدھی بالایی دارد.

اجرای این طرح به عنوان یک فعالیت تولیدی، ضمن اینکه گامی به سوی خود اتکایی کشور در محصولات کشاورزی به شمار می رود می تواند تامین کننده نیاز صنایع تبدیلی و بازار مصرف بوده و بسترساز اشتغال به کار نیروھای متخصص گردد.

 

 

محصولات گلخانه ای ایران یکی از بھترین و با کیفیت تـرین محصولات گـلخانه ای در جھان ھستند که در جای خود بازارھایی در کشور ھای آسیای میانه، کشورھای عربی، روسیه و اروپا پیدا کرده و توانایی رقابت در این بازارھا را دارد.

انواع فلفل دلمه ای در رنگ ھای قرمز، نارنجی، سبز و زرد با کیفیت بالا و صادراتی در بسته بندی پنج تا شش کیلویی در اروپا و کشورھای عربی طرفداران زیادی پیدا کرده است.

یکی از مھمترین کشورھای طرفدار خیار و گوجه گلخانه ای ایران بازرگانان روسی ھستند که روزانه صدھا تن از ایران به این کشور صادر می شود ھمچنین این محصولات از شھرستان رودان ھم به اکثر کشورھای ھمسایه صادر می شود.

 

غلامپور ، فرماندار رودان اظهار کرد: بیش از 102 هکتار از اراضی کشاورزی رودان به محصولات گلخانه ای اختصاص دارد.

فرماندار رودان افزود: شهرستان رودان منطقه ای بسیار مستعد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است و در سال 97 بیش از 44 میلیارد تومان تسهیلات به احداث واحدهای گلخانه ای پرداخت شده است.

غلامپور با اشاره به تولید فلفل دلمه رنگی در گلخانه های این منطقه ادامه داد: این محصول هم اکنون به چندین کشور صادر می شود و می توان از آن بعنوان برند رودان نام برد.

وی خاطرنشان کرد: کشت گلخانه ای در رودان رشد خواهد کرد و زمینه ایجاد 168 هکتار سطح زیر کشت فراهم می شود.

انتهای پیام/


لینک مطلب: http://www.dana.ir/News/1483898.html