شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان خراسان جنوبی
ساعت: 09:13 منتشر شده در مورخ: 1395/12/26 شناسه خبر: 1065592
درنشست شورای حفاظت ازمنابع آب شهرستان سرایان:
مجمع صنفی کشاورزی سرایان با کاهش آب موتورپمپهای آب کشاورزی مخالفت کرد
درهشتمین نشست شورای حفاظت ازمنابع آبی شهرستان سرایان اعضای مجمع صنفی کشاورزی این شهرستان با کاهش مجددآب موتورپمپهای آب کشاورزی این شهرستان مخالفت کرد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از سرایان بیدار، هشتمین نشست شورای حفاظت ازمنابع آبی شهرستان سرایان باهدف کم کردن آب موتور پمپهای کشاورزی این شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری باحضورمعاون مدیرکل آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزارشد.

 

سروری معاون مدیرکل آب منطقه خراسان جنوبی گفت:هدف ازاین نشست ساماندهی ومدیریت صحیح آبهای کشاورزی ازسوی کشاورزان وبهره برداران محصولات کشاورزی می باشد.

 

وی افزود: تاکنون شارژ کارت های کنترهای هوشمندموتورپمپهای آب کشاورزی براساس سال شمسی انجام می گرفته امادراین نشست قراراست این اقدام منبعدبراساس سال زارعی که اول مهرماه می باشدانجام بگیرد.

 

معاون مدیرکل آب منطقه ای خراسان جنوبی اظهارکرد:قانون ساماندهی ومدیریت وکاهش آبهای کشاورزی مربوط به سال 1364می باشد واکنون دراستان خراسان جنوبی ،بحران آب بحدی شدیداست که ملزم شده ایم تا این قانون کاملا رعایت شود.

 

سروری گفت:مقدارمصرف آب موتورپمپهای کشاورزی شهرستان سرایان می بایست براساس حجم آب مشخص شده درپروانه بهره برداری این موتورپمپها انجام پذیرد، وبرای کاهش میزان آب مصرفی نیازاست که پروانه اصلاح شودولی پیشنهادمی گرددکه بدون اصلاح پروانه بهره برداری درچهت ساماندهی آبهای کشاورزی درصورت امکان 15درصدآب کاهش پیداکندو85درصددراختیارکشاورزان قرارگیردودرطول سال زارعی چنان کشاورزان محترم به آب بیشتری نیازپیدانمایندآن 15درصددیگرنیزکارتهای مربوطه شارژ گردد.

 

وی خاطرنشان ساخت:همه مابایدکارکنیم تا کشاورزی که پایه واساس زندگی بیشترمردم استان وخصوصاشهرستان سرایان می باشد پایداربماندوبا همت وهمکاری تمام کشاورزان دراین چندسال خشکسالیهای پی درپی توانسته ایم ذخیره منابع آبی را از40درصدبه 80درصدبرسانیم وتجربه هم نشان داده است که هرکاری به مردم واگذارشده است خوب مدیریت کرده اند.

 

کریمی فرماندار سرایان در ادامه این نشست گفت:کشاورزان شهرستان سرایان دربحث مدیریت آب بسیارهمکاری لازم را با مسئولین امررادارندوتابحال نیزدراامرساماندهی آبهای کشاورزی تلاش وهمت خوبی را انجام داده اند واکنون مابازهم درخواست داریم تا کشاورزان محترم دراین بحث مدیریت لازم را انجام دهند.

 

در این نشست اعضای مجمع صنفی کشاورزی شهرستان سرایان با کاهش 15درصدآبهای کشاورزی مخالفت نمودندکه کشاورزان محترم ضمن مدیریت وساماندهی صحیح آبهای کشاورزی از100درصدآب براساس حجم پروانه بهره برداری استفاده نموده منوط به اینکه درطول سال زارعی هیچگونه شارژاضافی انجام نخواهدگرفت.

انتهای پیام/ط

 

 

http://dana.ir/1065592
ارسال نظر
نظرات
بنر جام جهانی کانال_دانا_داخلی سلام_صفحات_داخلی