تا در نهایت دهان شاعر را دوختند و زندگی اش را تباه ساختند تا نه بگوید و نه بنویسد.

ملک الشعرای بهار علاوه بر جایگاه رفیعش در شعر روزنامه نگاری پرشور و فعال بود . روزنامه بهار در زمان خود اعتباری بایسته داشت.

نسیم شمال با شعرتر و روزنامه نگاری  شیرینش حلاوتی در اندامواره ادبیات معاصر است.
محمد یوسف زاده معروف به غمام همدانی از شاعران توانای معاصر و همچنین از مبارزان پرشور نهضت مشروطه بود و در آن دوران به تأسیس انجمن اتحاد و انتشار روزنامه های اتحاد و الفت همت گماشت.

احمد شاملو سالیان سال در کتاب جمعه و کتاب هفته و خوشه کار روزنامه نگاری می کرد.

فریدون مشیری دبیر صفحات ادبی نگین بود.

منصور کوشان از پس شعر هایش در گردون و دنیای سخن و تکاپو گرداننده بود.

هیوا مسیح اگر روزنامه نگار خوبی نباشد شاعرخوبی است اگر چه بعضی نظر مخالف دارند.

منوچهرآتشی که در سالیان اخیر اندکی جایگاه ماندگارش قدر گذاشته شد سردبیری کارنامه را پذیرفت.

عمران صلاحی هم که این روزها فقدانش همچنان کام دوستدارانش را تلخ کرده است روزنامه نگاری فعال و شاعری شیرین سخن بود.

یوسفعلی میرشکاک در ستیز با جهان و خویشتن سالها در نشریات قلم می زند.

علی موسوی گرمارودی مجله ادبی در آورد و با نشریت بسیاری همکاری می کند.

شاعران کودک و نوجوان هم عموما در عرصه مطبوعات فعالند:

افشین علاء "دوست" را در می آورد.

حمید هنرجو- روزنامه نگار، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان است.

پدرام پاک آیین شاعر نوجوان بعد از آنکه تیک تاک و دیدار را برای جام جم درآورد هم اکنون سردبیر "کتاب هفته است"

علیرضا قزوه اهل قلم راچاپ می کرد و ارتباط خوبی با شاعران جوان برقرار کرد.

مصطفی محدثی خراسانی هم فصلنامه شعر را برای حوزه هنری درمی آورد و هم دبیر صفحه ادبی جام جم است.

شاید بسیاری ندانند فریدون صدیقی استاد روزنامه نگاری هم شاعری صمیمی است.

دکتر امید علی مسعودی هم سالهاست در شورای تحریریه کیهان و حزب الله و نشریات دیگر کار مطبوعاتی می کند ضمن آنکه در دانشکده های روزنامه نگاری مشغول تدریس است.

از جوانترها:

هوشنگ حبیبی در ایوار و رشید و نشریات سازمانی فعالیت داشته و دارد.
مهدی محمدی یا همان مسیح شرق،با سابقه چندین دوره خبرنگاری حوزه پارلمان، سردبیری نشریه همشهری جمعه، سردبیری روزنامه هدف و اقتصاد، گزارش نویسی در اعتماد و حیات نو و ... این روزها بیشتر به تدریس خبرنگاری، نویسندگی و شعر سرایی مشغول است. او بالاخره تصمیم به انتشار شعرهایش گرفته و در آستانه چاپ اولین کتاب شعرش است.

نیلوفر عاکفیان در جام جم مطالب علمی می نویسد.

محمدکاظم علیپور صاحب " تصنیف کوچه های خسته" هنرآوران را منتشر می کرد .

سینا میرزایی در جمهوری اسلامی و چند نشریه دیگر گراننده بود.
علی صارمیان در اعتماد قلم می زند.

امید حلالی هم در روزنامه ها قلم می زند.

فرشاد شیرزادی هم در کنار شاعری  ، روزنامه نگار هم می کند.

مجید اجرایی شاعر،روزنامه نگار و منتقد ادبی است.

آرش شفاعی هم به همین گونه است.
مرتضی درخشان شاعری که در ادواری روزنامه نگاری هم کرد و بیشتر با مهدی محمدی ، مسیح شرق همدم بوده است. هم در کارهای خبری و هم در کار شعر. پیشرفت درخشان در زمینه شعری، از سرعت فوق العاده ای برخوردار بود.

علیرضا پنجه ای هم شاعر است و هم روزنامه نگار.

فرید قدمی از شاعران جوان قزوین است  علاوه بر شعر او روزنامه نگار پرشوری ست که در حیطه ی ادبیات به کار نقد و مصاحبه و ... در مطبوعات می پردازد .

علیرضا بهرامی از جمله خبرنگارانی است که در حوزه ادبیات با جدیت فعالیت می کند.او حالا یکی از مدیران خبر و همچنین سردبیر گروه فرهنگ و ادب خبرگزاری ایسنا است.

ساسان والیزاده هم که معرف حضور است.پس از آنکه "فصلنامه ایوار" غروب کرد به سراغ نشریات"بامداد" و "شقایق" و...رفت و دست آخر هم به"جام جم" و "گفتار سبز" اکتفا کرد. بی دریغی بر شعر و مطبوعات و با دریغی بر روزان روشنی که آسان رفتند زدست!
عباس خوش عمل کاشانی 
از سال 1360 تا 1375 در روزنامه ی اطلاعات در کسوت خبرنگار و نویسنده کار کرده است. در عرصه ی شعر هم صاحب شش جلد کتاب اعم از جدی و طنز است.