شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان بوشهر
ساعت: 16:14 منتشر شده در مورخ: 1393/08/20 شناسه خبر: 169550
نگاهی به آثار تاریخی شهرستان بوشهر/
شهرستان بوشهر 86 آثار تاریخی ثبت شده دارد
این استان از شمال به استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به خلیج فارس و استان هرمزگان، از مشرق به استان فارس و از غرب به خلیج فارس محدود بوده و با 625 کیلومتر مرز آبی، طولانی ترین همسایگی را با آبهای نیلگون خلیج فارس دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از "سپاس"، استان بوشهر یکی از جنوبی ترین استانهای کشور است که در جنوب غربی ایران و در فاصله 27 درجه و 18 دقیقه تا 30 درجه و 14 دقیقه عرض جغرافیایی و 50 درجه و 8 دقیقه تا 52 درجه و 57 دقیقه طول جغرافیایی واقع گردیده است.

این استان از شمال به استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به خلیج فارس و استان هرمزگان، از مشرق به استان فارس و از غرب به خلیج فارس محدود بوده و با 625 کیلومتر مرز آبی، طولانی ترین همسایگی را با آبهای نیلگون خلیج فارس دارد .

استان بوشهر با 5/23167 کیلومتر مربع وسعت حدود 4/1 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و از این لحاظ هفدهمین استان کشور محسوب می گردد .

در شهرستان بوشهر بناهای تاریخی زیادی وجود دارد که سالانه مورد بازدید گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد که برخی از این به بناها به شرح زیر می باشد:

1. نام اثر: ریشهر قدیم - نام قدمتها : ایلامی - شماره و تاریخ ثبت: 12- 1310/06/24 - نشانی: در منتهی الیه جنوبی جزیره بوشهر


2. نام اثر: خانه قاضی - نام قدمتها : زندیه - شماره و تاریخ ثبت: 1624- 1346/01/23 - نشانی: طاق خونی واقع در محله بهبهانی


3. نام اثر: تپه گورستان شغاب - نام قدمتها : هزاره 1 ق . م - شماره و تاریخ ثبت: 2016- 1377/01/19 - نشانی: 5کیلومتری جنوب غربی بوشهر


4. نام اثر: امامزاده عبدالمهیمن - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 2174- 1377/09/17 - نشانی: محله امامزاده حومه بوشهر


5. نام اثر: عمارت ملک بوشهر - نام قدمتها : اواخر قاجار - شماره و تاریخ ثبت: 2184- 1377/09/17 - نشانی: بخش جنوبی شهرستان بوشهرحاشیه خلیج


6. نام اثر: بنای کلیسا - نام قدمتها : ساسانی - شماره و تاریخ ثبت: 2204- 1377/09/16 - نشانی: غرب جزیره خارک


7. نام اثر: بقعه میر محمد - نام قدمتها : قرن 9 هـ .ق - شماره و تاریخ ثبت: 2205- 1377/09/16 - نشانی: جزیره خارک شهرستان بوشهر


8. نام اثر: مسجد و قبور پالمیریان - نام قدمتها : ساسانی - شماره و تاریخ ثبت: 2206- 1377/10/27 - نشانی: بوشهر - جزیره خارک دربدنه مرکزی کوهی که جزیره را در بر می گیرد


9. نام اثر: عمارت گلشن - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 2210- 1377/12/03 - نشانی: بوشهرخیابان ساحلی -محله بهبهانی


10. نام اثر: عمارت طیب - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 2253- 1377/10/27 - نشانی: بوشهرخیابان خلیج فارس محله قدیم بهبهانیها


11. نام اثر: مجموعه حاج رئیس - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 2306- 1377/11/26 - نشانی: شهرستان بوشهرمحله بهبهانیهاخیابان ساحلی-به فاصله 6 متری دریا


12. نام اثر: عمارت امیریه - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 2319- 1378/02/19 - نشانی: بوشهر- خیابان ساحلی- پارک خلیج-محله کوتی


13. نام اثر: بافت تاریخی شهر بوشهر - نام قدمتها : افشاریه - شماره و تاریخ ثبت: 2360- 1378/04/29 - نشانی: بافت تاریخی ساحل دریا-خیابان ساحلی


14. نام اثر: عمارت دهدشتی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 2418- 1378/06/30 - نشانی: بوشهر -خ انقلاب - شمال غربی مسجد امام (ره)- محله دهدشتی


15. نام اثر: مدرسه سعادت - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 2578- 1378/11/11 - نشانی: بوشهر-خ -امام روبروی میدان معلم


16. نام اثر: مدرسه گلستان - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 2659- 1378/12/25 - نشانی: بوشهر- محله قدیمی بهبهانیها- روبروی اداره بندر


17. نام اثر: تل پی تل - نام قدمتها : ایلامی - شماره و تاریخ ثبت: 2772- 1379/05/19 - نشانی: 9 ک جنوب بوشهر بنام سبزآباد ج پایگ


18. نام اثر: حمام ملک - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 2843- 1379/08/16 - نشانی: بوشهر - محله امامزاده پشت امامزاده عبدالمهیمن


19. نام اثر: مقبره شیخ حسین چاهکوتاهی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 2878- 1379/09/05 - نشانی: ج بوشهرمحله امامزاده در جوار امامزاده


20. نام اثر: گورستان مهاجمین انگلیسی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 2880- 1379/09/05 - نشانی: دیلم محله دواس بهمن


21. نام اثر: خانه مرادی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 2947- 1379/10/28 - نشانی: منتهی الیه شمال بوشهرمحله قدیمی بهبهان


22. نام اثر: عمارت سبزآباد -کنسولگری انگلیس - - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 2948- 1379/10/28 - نشانی: بوشهر -منتهی الیه جنوب شهر-محله سبزآباد- منطقه نیروی دریایی


23. نام اثر: عمارت مصلحیان -کتابخانه ارشاد- - نام قدمتها : - شماره و تاریخ ثبت: 3038- 1379/12/25 - نشانی: بوشهر- خیابان بعثت - روبروی استانداری


24. نام اثر: ساختمان قند و شکر - نام قدمتها : اواخر قاجار - شماره و تاریخ ثبت: 3355- 1379/12/25 - نشانی: شهرستان بوشهر - خیابان ساحلی (خلیخ فارس )


25. نام اثر: آب انبار قوام - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 3512- 1379/12/25 - نشانی: بوشهر - خیابان ساحلی


26. نام اثر: خانه جان نثار - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 3641- 1379/12/25 - نشانی: شهرستان بوشهر - بافت قدیم - خ انقلاب ک شهید منصور اسماعیل پ 5


27. نام اثر: خانه سید مهدی بلادی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 3642- 1379/12/25 - نشانی: بافت قدیم بوشهر -بافت قدیم - محله بهبهانی - واقع در شمال شهر


28. نام اثر: عمارت گمرک -هفت بنگله - - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 3643- 1379/12/25 - نشانی: شهرستان بوشهر - محله بهمنی


29. نام اثر: عمارت کوتی - نام قدمتها : زندیه - شماره و تاریخ ثبت: 3995- 1380/07/10 - نشانی: شمال شهرستان بوشهر - محله قدیمی کوتی - خ ساحلی - روبروی خلیج فارس


30. نام اثر: تجارتخانه ایرانی -عمارت ایرانی - - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 4044- 1380/07/10 - نشانی: شهرستان بوشهر- محله بهبهانی


31. نام اثر: عمارت کازرونی - نام قدمتها : اوایل قاجار - شماره و تاریخ ثبت: 4045- 1380/07/10 - نشانی: بافت قدیم شهربوشهر - محله قدیمی بهبهانی


32. نام اثر: مسجد جمعه - نام قدمتها : صفویه - شماره و تاریخ ثبت: 4046- 1380/07/10 - نشانی: شهرستان بوشهر - خ انقلاب


33. نام اثر: حسینیه حاج سید محمد کازرونی - نام قدمتها : اواخر قاجار - شماره و تاریخ ثبت: 4047- 1380/07/10 - نشانی: شهرستان بوشهر - مرکز شهر


34. نام اثر: عمارت طاهری - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 4549- 1380/10/11 - نشانی: شهرستان بوشهر - خیابان ساحلی - جنب ایران شناسی - عمارت طاهری


35. نام اثر: عمارت علوی - نام قدمتها : اواخر قاجار - شماره و تاریخ ثبت: 4704- 1380/10/11 - نشانی: بوشهر-خیابان ساحلی - پشت عمارت طاهری


36. نام اثر: محوطه تاریخی دستک - نام قدمتها : ساسانی-اسلامی - شماره و تاریخ ثبت: 6498- 1381/07/07 - نشانی: بوشهر - نزدیک اداره هواشناسی


37. نام اثر: محوطه تاریخی فرهنگی ماه میرو - نام قدمتها : تاریخی-اسلامی - شماره و تاریخ ثبت: 6499- 1381/07/07 - نشانی: بوشهر - جاده نیروگاه


38. نام اثر: آثار قبور سر تل - نام قدمتها : تاریخی - شماره و تاریخ ثبت: 6500- 1381/07/07 - نشانی: جنوب شهرستان بوشهر - منطقه ریشهر


39. نام اثر: گورستان تاریخی امامزاده - نام قدمتها : پیش از اسلام - شماره و تاریخ ثبت: 6511- 1381/07/07 - نشانی: شهرستان بوشهر - جنوب شرقی بقعه عبدالمهیمن


40. نام اثر: محوطه تاریخی - فرهنگی چه باغ - نام قدمتها : تاریخی - شماره و تاریخ ثبت: 6513- 1381/07/07 - نشانی: شهرستان بوشهر - سه راه امام زاده جنوب پایگاه دوم دریایی


41. نام اثر: کلیسای ارامنه گریگوری - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 6514- 1381/07/07 - نشانی: بافت قدیم شهرستان بوشهر - محله شنبدی


42. نام اثر: مسجد غریب - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 7459- 1381/11/12 - نشانی: شهرستان بوشهر - خیابان انقلاب


43. نام اثر: حسینیه حاج مریم - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 7460- 1381/11/12 - نشانی: شهرستان بوشهر - خیابان انقلاب - کوی نسیم


44. نام اثر: خانه حاج ابراهیم چاپی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 7461- 1381/11/12 - نشانی: شهرستان بوشهر - خیابان گمرک - کوچه بازیار - پلاک 16


45. نام اثر: خانه مهربان - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 7462- 1381/11/12 - نشانی: شهرستان بوشهر - خیابان خلیج فارس - کوچه بن بست


46. نام اثر: خانه عبدالرسول جمالی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 7463- 1381/11/12 - نشانی: شهرستان بوشهر - خیابان انقلاب - پلاک 4


47. نام اثر: ساختمان اداره امور اتباع خارجی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 7464- 1381/11/12 - نشانی: شهرستان بوشهر - خیابان خلیج فارس - بعد از سه راه انقلاب


48. نام اثر: عمارت کمندی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 7465- 1381/11/12 - نشانی: شهرستان بوشهر - خیابان انقلاب - کوچه روبروی بانک مسکن


49. نام اثر: خانه فرح بخش - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 8284- 1382/01/24 - نشانی: شهر بوشهر - محله شنبدی


50. نام اثر: عمارت آسیایی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 8285- 1382/01/24 - نشانی: شهر بوشهر - خیابان ساحلی - محله شیخ سعدون - جنوب غربی خلیج فارس


51. نام اثر: خانه نجفی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 8286- 1382/01/24 - نشانی: شهر بوشهر - خیابان ساحلی محله شیخ سعدون


52. نام اثر: خانه ابراهیم امیری - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 8288- 1382/01/24 - نشانی: شهر بوشهر - خیابان انقلاب - محله بهبهانی پلاک 6


53. نام اثر: مسجد المهدی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 8395- 1382/02/09 - نشانی: شهر بوشهر - خیابان آهنگران - کوی شنبدی


54. نام اثر: قلعه زندان - نام قدمتها : ساسانی-قرون اولیه اسلامی - شماره و تاریخ ثبت: 8398- 1382/02/09 - نشانی: شهرستان بوشهر - حدود 5 کیلومتری شرق بردخون


55. نام اثر: خانه رجب پور - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 8500- 1382/02/09 - نشانی: بافت قدیم شهر بوشهر خیابان انقلاب کوی آزاده پلاک 2


56. نام اثر: خانه شهربانو رحیم پور - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 9103- 1382/03/10 - نشانی: شهرستان بوشهر - بافت قدیم محله بهبهانی پلاک 2


57. نام اثر: عمارت تنگستانی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 9272- 1382/05/07 - نشانی: بوشهر - خیابان بهمنی ( محله بهمنی )


58. نام اثر: خانه صمیمی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 9276- 1382/05/07 - نشانی: بوشهر - خیابان آهنگران محله شنبدی روبروی حسینیه حاج مریم


59. نام اثر: خانه اداره اوقاف - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 9277- 1382/05/07 - نشانی: بوشهر - بافت قدیم بوشهر - کوی نسیم جنب مسجد جمعه پلاک 2


60. نام اثر: خانه حاج رئیس - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 9278- 1382/05/07 - نشانی: بوشهر - خیابان گمرک شنبدی جنب مسجد پلاک 6


61. نام اثر: خانه حاج ابراهیم صالحی مطلق - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 9279- 1382/05/07 - نشانی: بوشهر - بافت قدیم محله بهبهانی پلاک 9


62. نام اثر: خانه حسین کرمی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 9280- 1382/05/07 - نشانی: بوشهر - بافت قدیم شهر - محله بهبهانی


63. نام اثر: خانه سید حسام موسوی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 10488- 1382/08/02 - نشانی: بوشهر - خیابان انقلاب - محله شنبدی - جنب مسجد ملک - پلاک 11


64. نام اثر: خانه رفیعی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 10489- 1382/08/02 - نشانی: بوشهر - خیابان انقلاب - کوچه ناردون - پلاک 6


65. نام اثر: خانه طایی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 10490- 1382/08/02 - نشانی: بوشهر - خیابان ساحلی - پشت میراث فرهنگی - پلاک 77


66. نام اثر: خانه محمد کاظم بناریان - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 10491- 1382/08/02 - نشانی: بوشهر - خیابان انقلاب - کوچه روبروی بانک مسکن


67. نام اثر:عمارت هفته - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 16248-1385/8/24 - نشانی: شهر بوشهر - خ ساحلی - جنب کلینیک ابوالفضل- محله کوتی


68. نام اثر:خانه نوذری - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 16250-1385/8/24 - نشانی: شهر بوشهر - خ ساحلی - محله کوتی - خانه نوذری


69. نام اثر:خانه آذین - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 16251-1385/8/24 - نشانی: شهر بوشهر - محله کوتی - میدان کوتی


70. نام اثر:حسینیه الشهدا - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 17121-1385/11/8 - نشانی: شهر بوشهر محله کوتی


71. نام اثر:منزل دشتی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 18629-1385/12/28 - نشانی: شهر بوشهر محله کوتی


72. نام اثر:قبر ‍‍ژنرال - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 18640-1385/12/28 - نشانی: شهر بوشهر محله سنگی


73. نام اثر:خانه حیدر پور - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 18641-1385/12/28 - نشانی: شهر بوشهر محله بهبهانی


74. نام اثر:خانه محمد علی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 18642-1385/12/28 - نشانی: شهر بوشهر محله کوتی


75. نام اثر:منزل مهندسی - نام قدمتها : اواخر قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 18643-1385/12/28 - نشانی: شهر بوشهر محله کوتی


76. نام اثر:منزل رفیعی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 18644-1385/12/28 - نشانی: شهر بوشهر محله کوتی


77. نام اثر:منزل مشهد پور - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 18645-1385/12/28 - نشانی: شهر بوشهر محله کوتی


78. نام اثر:خانه علم الهدی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 18647-1385/12/28 - نشانی: شهر بوشهر بافت قدیم محله کوتی


79. نام اثر:بازار قدیم - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 18648-1385/12/28 - نشانی: شهر بوشهر محله دهدشتی


80. نام اثر:خانه شناکر - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 18649-1385/12/28 - نشانی: شهر بوشهر محله دهدشتی


81. نام اثر:خانه یهودا - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 18652-1385/12/28 - نشانی: شهر بوشهر محله کوتی


82. نام اثر:مسجد کوفه - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 18716-1385/12/28 - نشانی: شهر بوشهر محله بهبهانی


83. نام اثر:خانه نعمتی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 18719-1385/12/28 - نشانی: شهر بوشهر محله کوتی


84. نام اثر:خانه رستمی - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 18720-1385/12/28 - نشانی: شهر بوشهر محله کوتی


85. نام اثر:حسینیه روانان - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 21339- - نشانی: شهر بوشهر - بافت قدیم شهر - محله کوتی


86. نام اثر:حسینیه آل عصفور - نام قدمتها : قاجاریه - شماره و تاریخ ثبت: 21716- - نشانی: شهر بوشهر - بافت قدیم شهر - محله شنبدی

انتهای پیام/پ

http://dana.ir/169550
ارسال نظر
نظرات