جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یادداشت؛

لاله‌مونی حقوق بشر غربی

غرب در مقوله حقوق بشر، سرآمد دروغگویان تاریخ است. ماجرای قتل عام دوهزارنفری شیعیان نیجریه توسط ارتش این کشور با تحریک و ولخرجی صهیونیست‌ها نمونه دیگری است که 45 ماه سکوت در مقابل نقض اولیه‌ترین حقوق علامه شیخ زکزاکی، گواه کذب شیادانه غربی‌ها در موضوع حقوق بشر است.
قبلی بعدی