جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

صید ترال بلای جان ماهیان/ زنگ خطری برای پایان ذخایر دریایی

صیادان دیری از افزایش صید ترال در صیدگاه خود نگران هستند و خواستار توجه مسؤلان به این موضوع مهم هستند.
قبلی بعدی