جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در گفتگو با صبح زاگرس مطرح شد؛

احیای کارت سوخت و بازی دوسرباخت دولت/ مبارزه با قاچاق سوخت باید از گلوگاه‎های رانتی آغاز شود

میرحسینی گفت: چندوقتی است که بحث احیای کارت سوخت در دولت دوازهم جانی دوباره به خود گرفت و دولت را مصمم به برخورد با قاچاق سوخت کرده است که فی النفسه این عمل مورد تحسین است ولی گلوگاه قاچاق سوخت مبارزه با رانت های است که در حوزه سوخت صورت گرفته است.
قبلی بعدی