گروه: چندرسانه ای  |فیلم و صوت
نوبت دهی آنلاین مراکز تعویض پلاک در روزهای کرونایی؛ رضایتمندی مراجعه کنندگان به این مراکز را در پی داشته و باعث بازدهی بالاتر و تسهیل انجام امور مردم شده است.
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۸ مهر | ساعت:15:05