گروه: چندرسانه ای  |فیلم و صوت
شهر آذین شده و منتظر یار شده؛ لحظه عاشقی آمدن، انگار شده، تو یوسف زهرایی و صد یوسف مصری؛ سر در گم و جان برکف بازار تو باشد.
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين | ساعت:12:22