جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
گزارش تصویری؛

جواهری کهن در قلب صد دروازه

مسجد تاریخانه در قلب شهر تاریخی صددروازه و یا دامغان امروزی به عنوان نماد بزرگ زیبایی و عظمت و دومین مسجد کهن ایران‌ زمین در آثار ملی ثبت شده است و چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند.
قبلی بعدی