جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
این جاده دو طرفه است

"آستارا" و "اردبیل" مردمانی با مشترکات زبانی، قومی و خویشاوندی/ لزوم برخورد نهادهای نظارتی با گردانندگان صفحات مجازی اختلاف برانگیز

بسیاری از مردم آستارا و اردبیل سال های متمادی برای زندگی، کار، تحصیل ،خدمات درمانی، تفریح و... به شهرهای همدیگر رفت و آمد داشته و در طول سالیان گذشته به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی کرده اند، بنابراین اجازه ندهیم این همه مشترکات و خاطرات خوب همزیستی مسالمت آمیز به دلیل دعوا و نزاعی که عده ای اراذل و اوباش به پا کرده اند به فراموشی سپرده شود.
قبلی بعدی