جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیر آموزش‌وپرورش گالیکش:

آموزش‌ و پرورش گالیکش از منابع درآمدی شهرداری محروم است

آموزش‌وپرورش گالیکش گفت: آموزش‌وپرورش همچنان از کسب منابع درآمدی شهرداری به‌جز مبالغی از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، محروم است.
مدیرکل فنی و حرفه‌ای مازندران عنوان کرد؛

آموزش‌ مهارتی به 630 زن خانه‌دار و سرپرست خانوار

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران از توانمندسازی 630 زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار در استان با آموزش‌های مهارتی در سال جاری خبر داد.
قبلی بعدی